آمار آزمون زبان دكتري اي پي تي EPT.IAUEPT
منابع آزمون زبان انگليسي تافل دكتري دانشگاه آزاد اسلامی EPT نمونه سوالات وبسته آموزشي

دوستانی که تمایل به خرید بسته آموزشی ونمونه سوالات آزمون ای پی تی دارند میتوانند باشماره تماس یاادرس ایمیل که درگوشه صحفه قرارداردباما تماس حاصل نمایند.
نوشته شده توسط گرامی در ساعت ۱۳:۱۴ بعد از ظهر | لینک  | 

نتایج دوازدهمین آزمون زبان ای پی تی برروی سایت منتشرگرديد دوستان باوارد كردن شماره داوطلبي وشماره پرونده وكدملي ميتوانند ازقبولي يا عدم قبولي خود مطلع گردند.
نوشته شده توسط گرامی در ساعت ۱۸:۱۹ بعد از ظهر | لینک  |